ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງຊະນະຄາມ

ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງຊະນະຄາມ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີພູມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝ ທ່ານ ສົມຈີນ ອິນຄະວົງ
ເປັນເຈົ້າເມືອງ ແລະ ໄດ້ເປີດໃນວັນທີ : 23 / 6 / 1993.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *