ເມືອງຊະນະຄາມ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນແຂວງຂອງລາວ. ຕັ້ງຢູ່ກາງປະເທດ. ໃນປີ 2558, ທ້ອງຖິ່ນມີປະຊາກອນ 419,090 ຄົນ, ເຊິ່ງໃນປີ ຄ.ສ. 2532 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ແຂວງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເຂດເມືອງ ວຽງຈັນ ຕັ້ງຢູ່. ຫຼັງຈາກແບ່ງອອກເປັນສອງຫວອດ. ສ່ວນພື້ນທີ່ທີ່ເຫຼືອຍັງເອີ້ນວ່າ ວຽງຈັນ, ແລະສູນກາງບໍລິຫານຂອງແຂວງໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງພວນ. ເປັນຕົວແທນເມືອງພາຍໃນຂອງວຽງຈັນເຊິ່ງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ວຽງຈັນ