ພະທາດ ສຸວັນນະສີລາ ຫຼື ພະທາດຄໍາແສນ ວັດແສນ

ວັດສີພູມ ຍັງມີວັດແສນອີກ ເປັນວັດທີ່ມີວັດຖຸເງິນ ຄໍາແສນ ແລະ ສິ່ງສັກສິດ , ເຄື່ອງຄ້ໍາ ຂອງຄູນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຈະເອົາໄປສົມທົບສ້າງພະທາດພະນົມ ມາຝັງໄວ້ທີ່ວັດນີ້

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *