ພິທີຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຄິວອາໂຄດເມືອງຊະນະຄາມ

ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງຊະນະຄາມ ວັນທີ 21 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2023

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວພູຜາທ້າຍ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *