test

ປີ 1479 ພະເຈົ້າໄຊຍະຈັກກະພັດແຜ່ນແພ້ວ ໄດ້ສະເດັດສຸລະຄົດ ຖະຫວາຍພະເພີງພະສົບຂອງພະອົງສໍາເລັດ, ພະເຈົ້າແທ່ນຄໍາໄດ້ນໍາພາຊາວເມືອງປັ້ນຫຼໍ່ ກໍ່ສ້າງພະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ໄວ້ໃນອົງພັດທະສີມາອົງນີ້ ເພື່ອແຖມສົມພານໃຫ້ ພະລາຊະບິດາ ແລ້ວໃສ່ຊື່ວ່າ: “ພະສົບ”. ເມື່ອກ່ອນ

ພະທາດ ສຸວັນນະສີລາ ຫຼື ພະທາດຄໍາແສນ ວັດແສນ

ວັດສີພູມ ຍັງມີວັດແສນອີກ ເປັນວັດທີ່ມີວັດຖຸເງິນ ຄໍາແສນ ແລະ ສິ່ງສັກສິດ , ເຄື່ອງຄ້ໍາ ຂອງຄູນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຈະເອົາໄປສົມທົບສ້າງພະທາດພະນົມ ມາຝັງໄວ້ທີ່ວັດນີ້

ພະທາດສີພູມ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີພູມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນໃນລາຊະການພະເຈົ້າແທ່ນຄຳ ( ພະເຈົ້າສຸ ວັນນະລັງ ) ມື້ກ່າຂຶ້ນ 7 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ປີຮ່ວງເປົ້າ ຈໍສໍ 1842 ຄໍສໍ 1490 ສູງ 21,50 ແມັດ.

ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງຊະນະຄາມ

ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງຊະນະຄາມ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີພູມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝ ທ່ານ ສົມຈີນ ອິນຄະວົງ ເປັນເຈົ້າເມືອງ ແລະ ໄດ້ເປີດໃນວັນທີ : 23 / 6 / 1993.