ພະທາດສີພູມ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີພູມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນໃນລາຊະການພະເຈົ້າແທ່ນຄຳ ( ພະເຈົ້າສຸ ວັນນະລັງ ) ມື້ກ່າຂຶ້ນ 7 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ປີຮ່ວງເປົ້າ ຈໍສໍ 1842 ຄໍສໍ 1490 ສູງ 21,50 ແມັດ.