ພະທາດ ສຸວັນນະສີລາ ຫຼື ພະທາດຄໍາແສນ ວັດແສນ

ວັດສີພູມ ຍັງມີວັດແສນອີກ ເປັນວັດທີ່ມີວັດຖຸເງິນ ຄໍາແສນ ແລະ ສິ່ງສັກສິດ , ເຄື່ອງຄ້ໍາ ຂອງຄູນຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຈະເອົາໄປສົມທົບສ້າງພະທາດພະນົມ ມາຝັງໄວ້ທີ່ວັດນີ້