ເຮືອນພັກຄຳມູນເຮືອງ

ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານເມືອງຊະນະຄາມ (ໃກ້ຕະຫຼາດເມືອງຊະນະຄາມ) ບ້ານ ຊະນະຄາມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ : 020 2225 0252 , 030 4554 481 ລາຄາມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງພັກ 1. ຫ້ອງແອຕຽງດຽວ ລາຄາ : 120,000 ກີບ/ຄືນ. 2. ຫ້ອງແອ ສອງຕຽງ ລາຄາ : 140,000 ກີບ/ຄືນ.