ເຮືອນພັກສອນສະຫວັນ

ເຮືອນພັກສອນສະຫວັນ Sone Savan Guest House ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານເມືອງຊະນະຄາມ (ໃກ້ກັບສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງ ) ບ້ານ ຊະນະຄາມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ : 020 2999 9524 , 020 5582 3260 ລາຄາມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງພັກ 1. ຫ້ອງແອຕຽງດຽວ ລາຄາ : 150,000 ກີບ/ຄືນ. 2. ຫ້ອງແອ ສອງຕຽງນ້ອຍ ລາຄາ : 200,000 ກີບ/ຄືນ. 3. ຫ້ອງແອ ສອງຕຽງ ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ລາຄາ : 250,000 ກີບ/ຄືນ. 4.ຫ້ອງແອ …