ເຮືອນພັກສອນສະຫວັນ

ເຮືອນພັກສອນສະຫວັນ
Sone Savan Guest House
ຕັ້ງຢູ່ເທດສະບານເມືອງຊະນະຄາມ (ໃກ້ກັບສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງ )
ບ້ານ ຊະນະຄາມ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ
ໂທ : 020 2999 9524 , 020 5582 3260

You can send your enquiry via the form below.

ເຮືອນພັກສອນສະຫວັນ