ໂຮງແຮມ Khamfong Sihavong

Description ໂຮງແຮມ
ຮັບການເດີນທາງຂອງທ່ານໄປເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບການພັກຢູ່ທີ່ທີ່ດິນນີ້, ເຊິ່ງສະເຫນີບ່ອນຈອດລົດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ສະ ດວກ ສະ ບາຍ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ຫມູ່ ບ້ານ Thaluang ຂອງ Champasack , ທີ່ ດິນ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ການ ດຶງ ດູດ ແລະ ທາງ ເລືອກ ການ ກິນ ເຂົ້າ ທີ່ ຫນ້າ ສົນ ໃຈ . ໃຫ້ຄະແນນກັບ 4 ດາວ

ໂຮງແຮມ Khamfong Sihavong

You can send your enquiry via the form below.

ໂຮງແຮມ Khamfong Sihavong